search

  Adatvédelmi nyilatkozat

  Hogyan kezeljük adatait és jogait - információk az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13., 14. és 21. cikke szerint.

  Ez az adatvédelmi információ a személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vo­natkozik, amikor weboldalunkat és aloldalait használja.

  A Scheidt & Bachmann GmbH (a továbbiakban "mi" vagy "Scheidt & Bachmann") nagyon komolyan veszi személyes adatokat, és szigorúan betartja az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott sza­bályokat. A következő nyilatkozat áttekintést nyújt arról, hogy a Scheidt & Bachmann biztosítja-e ezt a védelmet, és megmagyarázza, hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk.

   

  I. Általános tájékoztatás

  1. Az adatfeldolgozásért való felelősség
  A személyes adatok feldolgozásának felelőssége:

  Scheidt & Bachmann GmbH, Breite Straße 132, 41238 Mönchengladbach; Telefonszám: +49 2166/266-0; Fax: +49 2166/266-375; e-mail: info@scheidt-bachmann.de

  2. Adatvédelmi tisztviselő:

  Az adatvédelmi tisztviselőnket az alábbiak szerint érheti el:
  Scheidt & Bachmann GmbH, adatvédelmi tisztviselő, Breite Straße 132, 41238 Mönchengladbach; Telefonszám: +49 2166/266-839; Fax: +49 2166/266-254; E-mail: datenschutzbeauftragter@scheidt-bachmann.de

  3. Mely adatokkal dolgozunk és milyen forrásokból?
  Az általunk Önnek önként vagy weboldalunkon keresztül nyújtott személyes adatokat feldolgozzuk.

  További részleteket a II. A személyes adatok feldolgozása című részben talál.

  4. Milyen célból dolgozzuk fel adatainkat és milyen jogalapon?
  Az Ön személyes adatait különböző célokra dolgozzuk fel, összhangban a vonatkozó adatvédelmi törvényekkel, különösen a GDPR-rel és a Német Szövetségi Adatvédelmi Törvénnyel (BDSG, Bundesdatenschutzgesetz). Az adatfeldolgozás célját tekintve általában az alábbiak vonatkoznak rá: szerződéses kötelezettségek teljesítésének feldolgozása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a jogos érdekek védelme érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) és / vagy jogszabályi követelményeken alapul (6. cikk (1) bekezdés c) pont).

  További részletekért lásd a II. A személyes adatok feldolgozása fejezetben.

  5. Ki kapja meg az adatait?
  Az általunk telepített és a nevünkben működő szolgáltatók (az úgynevezett "feldolgozók", a 4. cikk 8. számú GDPR) személyes adatokat kaphatnak. A következő feldolgozókat vagy feldolgozó-kategóriá-kat használjuk:

  • Informatikai szolgáltatók
  • Leányvállalatok
  • Google Inc.

  Ezenkívül továbbadjuk személyes adatait a leányvállalatainknak, akik a saját felelősségükre (az úgy-nevezett "adatfeldolgozók", lásd a GDPR 4. cikk 8.) feldolgozzák a személyes adatokat.

  6. Személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása

  A "Személyes adatok feldolgozása" szakasz II. Szakaszában leírt esetekben az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokra továbbítják a következő harmadik országbeli címzetteknek:

  • leányvállalatok Oroszországban, Svájcban, Tunéziában, Izraelben, az USA-ban és Kanadában

  Az összes címzett tekintetében megfelelő garanciákat (önkormányzati adatvédelmi záradékokat dol-goztak ki a DSGVO 46. § (2) bekezdésének megfelelően) a személyes adatok biztonságának garan-tálása érdekében. Kérheti a megfelelő garanciák másolatát. Ehhez forduljon az I. szakasz 1. és 2. pontjában megjelölt testületekhez.

  7. Adatok tárolása
  A személyes adatait csak addig dolgozzuk fel (kezeljük), amíg a feldolgozás (kezelés) megfelelő célját szolgálja.

  Ezenkívül számos tárolási és dokumentációs kötelezettség alá tartoznak, beleértve a német kereske-delmi törvénykönyvből ("Handelsgesetzbuch" - HGB /Kereskedelmi Törvénykönyv/) és a német adó-törvénykönyvből ("Abgabenordnung" - AO /Adótörvény/) keletkező kötelezettségeket. Ezek a kötele-zettségek legfeljebb 10 évre vonatkozhatnak.

  Végül a tárolás időtartama a törvényes elévülési időszakon alapul, amely legfeljebb 30 év lehet a 195 ff. (a továbbiakban: Bürgerliches Gesetzbuch - BGB -/Polgári Törvénykönyv/), amely szerint a szoká-sos elévülési idő három év.

  8. Jogok
  Az érintett személynek jogában áll hozzáférni a GDPR 15. cikke szerint, a GDPR 16. cikke alapján a helyesbítéshez, a GDPR 17. cikke alapján a törléshez, a GDPR 18. cikke alapján a feldolgozás korlá-tozásához, és az adatok hordozhatóságához a GDPR 20. cikke alapján. A fenti jogok gyakorlása érdekében kérjük, használja az I. Általános tájékoztató 1. és 2. szakaszában megadott kapcsolatokat.

  Ha hozzájárult ahhoz, hogy adataikat feldolgozzuk (kezeljük), akkor bármikor megszakíthatja ezt külö-nösebb formai követelmények nélkül. Ha lehetséges, a lemondást az I. Általános tájékoztató 1. és 2. szakaszában megadott kapcsolatokhoz kell küldeni.

  A felhasználók jogosultak panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz (77. cikk GDPR). A Scheidt & Bachmannért felelős felügyeleti hatóság:

  • Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nord-Rhein Westfalen (LDI NRW) (Állami adatvédelem és tájékoztatásért felelős tisztviselő, Észak- Rajna-Vesztfália)

  Önnek jogában áll kifogást emelni, amit ennek az adatvédelmi tájékoztatónak a végén részletesebben ismertetünk.

   

  II. Személyes adatok feldolgozása

  1. Sütik (cookies)
  Annak érdekében, hogy weboldalunk vonzóbbá váljon, és bizonyos funkciók használatát lehetővé tegye, úgynevezett cookie-kat használunk különféle oldalakon. A cookie-k olyan kicsi szövegfájlok, amelyek a végfelhasználói eszközön tárolódnak. A cookie-kat akkor lehet továbbítani, amikor egy oldalt elérnek, ezáltal lehetővé teszik a felhasználó hozzárendelését. A cookie-k megkönnyítik a fel-használók számára a weboldalak használatát. Az általunk használt cookie-k egy része törlődik a bön-gésző munkamenet befejezésekor, azaz amikor a böngészőt bezárják (úgynevezett session - munka-menet cookie-k). Más cookie-k a végfelhasználói eszközön maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy újra felismerjük a böngészőt a következő látogatás során (úgynevezett persistant - tartós cookie-k).

  Beállíthatja a böngészőt, hogy tájékoztassák a cookie-k használatáról, majd minden esetben dönthet arról, hogy elfogadja-e az egyéni eseteket, vagy pedig bizonyos esetekben vagy általánosságban kizárja a cookie-k elfogadását. Törölheti a már használt cookie-kat. Ha a cookie-kat nem fogadják el, a honlapunk működőképessége korlátozott lehet.

  A cookie-k használatával a következő személyes adatokat vagy adatkategóriákat feldolgozzuk:

  • Munkamenet azonosító
  • Időbélyeg

  A cookie-k használatából eredő személyes adatok feldolgozását a (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján végezzük. Az adatfeldolgozás célja és jogos érdekünk a honlapunk továbbfejlesz­tett funkcionalitásában rejlik.

  2. A hozzáférési adatok / kiszolgáló naplófájlok automatikus gyűjtése
  Amikor meglátogatja weboldalunkat, minden egyes hozzáféréshez automatikusan tárolódik az alábbi adatkészlet:

   • IP-cím
   • Böngésző típusa / verziója
   • Használt operációs rendszer és felbontás
   • Korábban meglátogatott weboldal
   • A szerver kérésének ideje és gyakorisága

  A naplófájlok személyes adatait a (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján dolgozzák fel. Az adatfeldolgozás célja és jogos érdekünk a weboldal könnyebb adminisztrációja és a hackelés azo-nosításának és nyomon követésének lehetősége.

  3. Google Analytics  
  Ez a weboldal a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást ("Google") használja. A Google Analytics az úgynevezett cookie-kat - a számítógépen tárolt szöveges fájlokat használja, és lehetővé teszi a weboldal használatának elemzését. A cookie által az ezen webhely használatával kapcsolatos információk általában az Egyesült Államokban található Google szerverre kerülnek, és ott tárolódnak.

  Azonban az IP anonimizálás aktiválásakor ezen a weboldalon az IP-címet először a Google az Euró­pai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részt vevő más államokban rövidíti. Csak kivételes esetekben fog teljes IP címet továbbítani a Google szerverére az Egyesült Államokban, és rövidíteni fog. Az IP anonimizálás aktív ezen a weboldalon.

  A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezeket az információkat használja fel a weboldal használatának elemzésére, hogy jelentéseket állítson össze a weboldal üzemeltetőinek webhelyeiről, és más szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatban. A Google nem kapcsolja össze a böngésző által a Google Analytics szolgáltatással kapcsolatban átadott IP-címet más adatokkal.

  Megakadályozhatja a cookie-k mentését a megfelelő beállítással a böngészőszoftverben; azonban szeretnénk rámutatni arra, hogy ha így tesz, akkor nem lesz képes használni a weboldal által kínált teljes körű funkciókat.

  Megakadályozhatja továbbá az Ön, weboldal használatával kapcsolatos adatainak cookie általi gene-rálását (beleértve az Ön IP-címét is) ezeknek a Google-nak való továbbításával, letöltve, és telepíve a következő linken rendelkezésre álló böngésző-bővítményt (plug-in): (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

  Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja a Google Analytics adatgyűjtését webhelyünkön is. Olyan opt-out cookie-t alkalmaznak, amely megakadályozza az adatok begyűjtését a webhely látoga-tása során: tiltsa le a Google Analytics szolgáltatást vagy további részleteket a használati feltételekről és az adatvédelemről: Disable Google Analytics

  vagy további részleteket a használati feltételekről és az adatvédelemről http://www.google.com/analytics/terms/de.html and www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

  A személyes adatok Google Analytics általi feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján történik. Az adatfeldolgozás célja és jogos érdeke a honlapunk elemzése és használata.

  4. Google Térkép (Google Map) 
  Ez a weboldal a Google-terméket használja a Google térképen. Ha beleegyezik abba, hogy a Google Térképet olyan aloldalra használja, amelybe a Google Térkép be van ágyazva, és aktiválja a plug-int, hogy a Google megkapja azokat az információkat, amelyekkel elérte a weboldalunk megfelelő aloldalát.. Ezenkívül olyan adatokat gyűjtenek össze, amelyeket az Ön böngészője küld a Google-nak. Ez magában foglalja az IP címet, a kérelem dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét, az operációs rendszert és a felhasználói felületet, a böngészőszoftver nyelvét és verzióját.

  Ez akkor történik, ha a Google olyan felhasználói fiókot biztosít, amelyen keresztül bejelentkezett vagy nincs felhasználói fiókja. Ha be van jelentkezve a Google-ba, az adatok közvetlenül a fiókjához tartoz¬nak. Ha nem szeretné, hogy az adatok hozzárendelhetők legyenek a Google-profilhoz, akkor a gomb aktiválása előtt jelentkezzen ki. A Google az adatokat felhasználási profilként menti el, és felhasználja weboldalának reklámozásához, piackutatásához és / vagy igényközpontú tervezéséhez. Annak érde¬kében, hogy jogait gyakorolhassa, mint például a felhasználói profilok létrehozására irányuló kifogás joga, kapcsolatba kell lépnie a Google-lal.

  A Google Térkép használatával Ön hozzájárul a Google Térkép Általános Szerződési Feltételeihez. A Google Térkép Általános Szerződési Feltételeit itt találja: Google Maps Terms of Service.

  A személyes adatok Google Inc. általi feldolgozásával kapcsolatos további részletekért lásd a Google adatvédelmi irányelveit: Google Privacy Policy. A Google az Ön személyes adatait az Egyesült Államokban is feldolgozza, és beleegyezett abba, hogy elfogadja az EU-USA adatvédelmi előírását (Privacy Shield): https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

  5. YouTube
  Weboldalunkon integráltuk YouTube-videókat, amelyeket a www.youtube.com oldalon mentettünk és közvetlenül a weboldalunkról játszhatunk. A videók csak akkor aktiválódnak, ha ezt kifejezetten kéri. Ezeket a videókat integrált "kiterjesztett adatvédelmi módba" is integrálják, azaz nincsenek adatok Önről, mint felhasználóról, ha nem játssza le a videókat. A videó lejátszása esetén az adatok kizárólag a következő bekezdésben meghatározott módon kerülnek továbbításra. Nincs befolyásunk erre az adattovábbításra..

  A videó lejátszásakor a YouTube megkapja azokat az információkat, amelyekkel weboldalunk megfe-lelő aloldalához érkezett. Ezenkívül olyan adatokat gyűjtenek össze, amelyeket a böngésző elküld YouTube-nak. Ez magában foglalja az IP címet, a kérelem dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét, az operációs rendszert és a felhasználói felületet, a böngészőszoftver nyelvét és verzi-óját..

  Ez függetlenül attól, hogy a YouTube olyan felhasználói fiókot biztosít-e, amelyen keresztül bejelent-kezett vagy nincs felhasználói fiókja. Ha be van jelentkezve a Google-ba, az adatok közvetlenül a fiókjához tartoznak. Ha nem szeretné, hogy az adatok hozzárendelhetők legyenek a YouTube-profil-hoz, akkor a gomb aktiválása előtt jelentkezzen ki. A YouTube az adatokat felhasználási profilként menti el, és felhasználja a webhely reklámozásához, piackutatásához és / vagy igényközpontú terve-zéséhez. Az ilyen elemzés (azoknál felhasználóknál is, akik nincsenek bejelentkezve) az igényköz-pontú reklámozás célját szolgálja, és weboldalunkon tájékoztatja más közösségi felhasználókat tevé-kenységükről. Annak érdekében, hogy jogait gyakorolhassa, mint például a felhasználói profilok létre-hozására irányuló kifogás joga, kapcsolatba kell lépnie a Google-lal.

  Az adatgyűjtés és a YouTube általi feldolgozás céljára vonatkozó további információkért lásd a Google adatvédelmi irányelveit Google Privacy Policy. Itt további információkat találhat a jogairól, valamint a beállítási beállításokról a magánélet védelme érdekében. A Google az Ön személyes adatait az Egye¬sült Államokban is feldolgozza, és beleegyezett abba, hogy elfogadja az EU-USA adatvédelmi irányelveit.  EU-US-Privacy-Shield.

  6. Kapcsolatfelvétel
  Honlapunkon olyan kapcsolattartási űrlapok találhatók, amelyek elektronikus úton elérhetőek. Alterna-tív megoldásként felveheti velünk a kapcsolatot a megadott e-mail címeken keresztül. Ha kapcsolatba lép velünk ezen csatornák valamelyikén keresztül, gyűjtjük azokat a személyes adatokat, amelyekkel kapcsolatba léptek velünk, és elküldtek nekünk.

  Ha a kapcsolatfelvételi űrlapot használja, a rögzített személyes adatok tartalmazzák a bevitt mester-adatokat (kötelező mezők: Mr. / Ms., vezetéknév, e-mail cím, ország, önkéntes mezők: keresztnév, cég, telefonszám), és egyéb személyes adatokat, amelyeket Ön az "Üzenet" feliratú mezőbe ír be. Ha e-mailben közvetlenül kapcsolatba lép velünk, rögzítjük az e-mail címét és az e-mail szövegében sze-replő személyes adatokat.

  Az adatok feldolgozása a (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. Az adatfeldolgozás célja és jogos érdekünk az ügyfelek gondozásában és a küldött üzenetek megválaszolásának képes-ségében rejlik.

  Amennyiben az Ön érdeklődéséhez válaszra van szükség, személyes adatokat továbbítunk a leány-vállalatainknak.

  7. Hírlevél
  Honlapunkon különböző hírlevelekre iratkozhat fel, amelyek általános vállalati hírekről, termékekről, vásárokról és eseményekről tájékoztatnak

  A hírlevél-előfizetések kezelése érdekében a regisztrációs űrlapon keresztül továbbítjuk a személyes adatokat. Ez magában foglalja a mesteradatokat (kötelező mezők: e-mail cím, nyelv, érdekek, önkén-tes részletek: Mr. / Ms., cím, név, cég, ország).

  A feldolgozás a (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. Az adatfeldolgozás célja és jogos érdekünk az ügyfélszolgálat és a közvetlen reklámozás.

  8. Állásajánlatok
  Honlapunk lehetővé teszi, hogy regisztráljon egy hírlevélre, amely tartalmazza az új állásajánlataink részleteit.

  A hírlevél-előfizetések kezelése érdekében a regisztrációs űrlapon keresztül továbbítjuk a személyes adatokat. Ez magában foglalja az e-mail címet, az érdekelt munkaterületeket, a postai irányítószámot és a földrajzi régiót, amelyben Ön betöltetlen állást keres.

  A feldolgozást a (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján végzik. Az adatfeldolgozás célja és jogos érdekünk abban rejlik, hogy cégünk állásajánlatait kommunikáljuk a lehetséges jelöltekkel.

  9. Felmérések
  Időnként felméréseket is végzünk, például az ügyfelek elégedettségének felmérésére. Ezen az álta-lunk meghívott ügyfelek vehetnek részt.

  A felméréseket mindig anonim módon végezzük. A hozzáférési kódokat rendszeresen küldjük az ügyfeleknek a részvétel céljából. Ezek a releváns ügyfelekhez tartoznak. Ezekben a felmérésekben bizonyos személyes adatokat kérünk. Ebben az esetben az ilyen jellegű adatok benyújtása önkéntes, és mellőzhető. A személyes adatok feldolgozását a (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alap-ján végzik. Ennek célja és jogos érdekünk az ügyfelek elégedettségének és a termékfejlesztésnek az elemzése.

  10. Adatterület
  Olyan adatterületet biztosítunk, ahol ügyfeleink és potenciális ügyfeleink számára különféle letölthető dokumentumokat kínálunk. Ezek közé tartoznak például a szerződéses dokumentumok és a termék-információk. A hozzáférést csak a jogosult felhasználóknak biztosítjuk.

  A hozzáférés ellenőrzéséhez az alábbi adatokat dolgozzuk fel: e-mail cím, felhasználónév.

  A személyes adatok feldolgozását a (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján végezzük. Ennek célja és jogos érdekünk a szerződés megkötése, a vonatkozó dokumentumok biztosítása és a feltöltött dokumentumokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása.

   

  A kifogás jogával kapcsolatos információk a GDPR adatvédelmi rendelet 21a. cikk szerinti Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, tekintettel az Ön személyes helyzetére (az érdekek kiegyensúlyozásán alapuló adatfeldolgozás); ez a GDPR 4. cikke 4. pontjában meghatározott rendelkezésen alapuló pro-filalkotásra is vonatkozik.

  Ha kifogást nyújt be, akkor a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni személyes adatait, hacsak nem igazolhatjuk a feldolgozás indokolt jogalapját, amely felülbírálja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás a törvényi jogok érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

  Bizonyos esetekben személyes adatait közvetlen reklámozás céljából feldolgozzuk. Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásáért ilyen reklámozás céljából; ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az ilyen közvetlen reklámmal foglalkozik.

  Ha kifogásolja az adatok közvetlen reklámozás céljából történő feldolgozását, akkor a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni személyes adatait erre a célra.

  A kifogás benyújtására semmiféle különleges formai követelmény nincs; ha lehetséges, az ezen adat-védelmi felhívás I. részében található 1. és 2. szakaszban meghatározott kapcsolatokhoz kell továb-bítani.


  vissza